Najczęściej zadawane pytania dotyczące pobierania próbek butli stalowych:

29-02-2024

Sampling steel cylinders1.Co to jest cylinder do pobierania próbek?

Butla do pobierania próbek to pojemnik służący do pobierania i przechowywania próbek gazu. Są one zwykle wykonane ze stali nierdzewnej i mają takie właściwości, jak odporność na ciśnienie, odporność na korozję i dobre uszczelnienie.


2. Jakie są wymiary stalowego cylindra do pobierania próbek?

Rozmiar stalowej butli do pobierania próbek różni się w zależności od zapotrzebowania, przy czym powszechnie stosowane rozmiary obejmują 1 litr, 2 litry, 3 litry, 5 litrów itp. Wybierz odpowiednią specyfikację stalowej butli do pobierania próbek w oparciu o wymaganą ilość gazu do pobrania i stężenie próbki.


3.Jak zapewnić czystość stalowego cylindra do pobierania próbek?

Stalowe butle do pobierania próbek powinny zostać poddane dokładnemu czyszczeniu przed użyciem do pobrania próbki. Zwykle stosuje się metody mycia parą lub kwasem w celu usunięcia zanieczyszczeń i substancji zanieczyszczających wewnątrz stalowych cylindrów. Jednocześnie czystość butli stalowych jest ściśle powiązana z ich obróbką wstępną i eksploatacją przed użyciem.


4.Jak prawidłowo używać cylindrów do pobierania próbek?

W przypadku stosowania cylindrów do pobierania próbek należy przestrzegać następujących kroków:

A. Przygotuj wymagane butle do pobierania próbek, odpowiedni sprzęt do pobierania próbek i próbki gazu;

B. Potwierdzić, że uszczelnienie butli jest dobre, a następnie w razie potrzeby podłączyć do butli sprzęt do pobierania próbek;

C. Wybierz odpowiednią metodę pobierania próbek w oparciu o ilość gazu, która ma zostać pobrana, np. pobieranie próbek bezpośrednich lub pobieranie próbek;

D. Po zakończeniu pobierania butlę stalową należy w odpowiednim czasie opieczętować i oznaczyć etykietą, wskazując czas pobierania próbek, lokalizację, rodzaj gazu i inne informacje;

mi. Wykonaj późniejsze przetwarzanie i analizę pobranych próbek gazu.


5.Na co należy zwrócić uwagę podczas przechowywania butli do pobierania próbek?

Podczas przechowywania stalowych butli do pobierania próbek należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

A. Umieść stalowy cylinder w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego;

B. Zapewnij dobre uszczelnienie stalowej butli, aby zapobiec wyciekom gazu;

C. W przypadku gazów łatwopalnych i wybuchowych należy je trzymać z dala od źródeł zapłonu i obszarów o wysokiej temperaturze;

D. Regularnie sprawdzaj integralność stalowej butli i przejrzystość etykiety.


Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)

Polityka prywatności